تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه

تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه
تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه|34031959|zwd

دانلود تحقیق با موضوع انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تكنيك هاي استخراج/ تغليظ
استخراج در فاز جامد (SPE)
تاريخچه استخراج در فاز جامد
انواع استخراج در فاز جامد
فازهای جامد ستونی
فازهای جامد صفحه‌ای
مراحل استفاده از فاز جامد
شرایط انتخاب حلال استخراج کننده
عوامل مطلوب در فرآیند استخراج
بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب جاذب در استخراج فاز جامد
ظرفيت جاذب
گزينش پذيري يا فاكتور جداسازي (α) جاذب
احيا پذيري جاذب
حجم گذر- شكست
بازيافت
ساختار برهم‌كنش بین جاذب و آنالیت
استخراج فاز جامد اصلاح شده
مزاياي استخراج فاز جامد
معایب استخراج فاز جامد
انواع فازهای جامد
آلومینای فعال
كربن فعال
جذب سطحی
مقدمه
تعویض یونی
کروماتوگرافی
اساس پدیده جذب سطحی
مکانیسم جذب
انواع جذب سطحی
جاذب ها و پدیده جذب سطحی
طبیعت جاذب ها
طراحی آزمایش هاي جذب
انواع سیستم هاي جذب
تعادل، منحنی هاي هم دمای جذب
انواع منحنی هاي هم دما
رقیق سازی
غلظت محلول ها
فرمالیته یا غلظت فرمال
مولاریته یا غلظت مولار
مولالیته (m)
کسر مولی (X)
نرمالیته یا غلظت نرمال
تیتر
قسمت در میلیون
دانسیته و سنگینی ویژه
غلظت درصدی
نسبت حجم محلول به حجم رقیق کننده
رقیق سازی محلول های غلیظ
تهیه محلول استاندارد مادر
تعریف محلول های استاندارد اولیه و ثانویه
روش تهیه محلول استاندارد ماده شیمیایی مورد نظر
تهیه محلولهای استاندارد کاربردی
تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش استاندارد داخلی
تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش ساده
روش تهیه نمونه های استاندارد در کار با دستگاه بازیافت حرارتی
منابع


مطالب دیگر:
بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایهبررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستیپایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارسرابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفسهویت وعزت نفسراهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهیثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانوادهaررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنانبررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموزبررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکلروش تحقیق در مدیریت زمانپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتپرسشنامه مدیریت زمانررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهدررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزلبررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحاناتروژه پایانی تجارت زناندختران فراری